Schoolraad

Schoolraad

In het kader van de participatie in het Stedelijk Onderwijs wordt door het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap en de ouders. Indien U vragen hebt met betrekking tot de schoolraad of de werking ervan kan u steeds terecht bij een van de leden of via mail.

 

Voorzitter :

Vanderlinden Gert

Secretaris :

Klaï Saliha

Leden :

De Backer Veerle

Hellemans Leen

Van Roy Mia

Van Rompay Tim

Hellemans Leen