Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB

(Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

ONZE SCHOOL WERKT SAMEN MET HET CLB - VILVOORDE - ZAVENTEM - TERVUREN

 

Centrum voor leerlingbegeleiding van het Stedelijk Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs

 

Hoofdzetel :

CLB GO! Vilvoorde

De Bavaylei 134 bus 2

1800 Vilvoorde.

Tel: 02/2514433

www.clbvilvoorde.be

clb.vilvoorde.zaventem.tervuren@g-o.be

 

 

Directie : Marjorie Carrein