OVSG

OVSG

(Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten)

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

 

De pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.

Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

 

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming
 • taal (ook tweede taal)
 • wereldoriëntatie
 • wiskundige initiatie en wiskunde

 

 • en voor het lager onderwijs :
  • de leergebiedoverschrijdende thema's:
 • leren leren en sociale vaardigheden.
 •  

  Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.