Pedagogische - didactische afspraken

1. HUISTAKEN EN LESSEN

 

In principe wordt enkel op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk meegegeven.

De huistaken worden genoteerd in de schoolagenda.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen ook taken en lessen op voorhand om hun werk zelf te leren plannen en organiseren.

Opzoeken van documentatie kan een opgave zijn als huistaak.

Huistaken dienen steeds als inoefening van leerstof; er wordt geen nieuwe leerstof aangebracht.

Indien een leerling een huistaak toch niet begrijpt, dan kan de volgende dag meer uitleg

worden gevraagd.

 

2. RAPPORTEN

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt aangeboden in een elektronisch rapport in december, februari, april en juni.

Voor het 1ste leerjaar: tijdens de maanden oktober en december krijgen de kinderen een schoolrapport met een gedetailleerde omschrijving van de leervorderingen over de verschillende leergebieden.

Vanaf februari wordt een cijferscore toegekend.

Voor de leergebieden “Taal” en “Wiskunde” wordt het klasgemiddelde opgegeven.

 

3. TOETSEN

Tjdens het schooljaar worden regelmatig toetsen afgenomen. Deze worden door de leerkrachten geëvalueerd en geremedieerd in december worden er toetsen afgenomen in 5 en 6.

In juni worden in alle klassen eindejaarstoetsen afgenomen.

4. AGENDA EN SCHRIFTEN VAN DE LEERLINGEN

In de agenda's worden taken en lessen genoteerd.

De agenda's worden regelmatig nagezien en ondertekend door de ouders : bij voorkeur dagelijks en minimum éénmaal per week !

Schriften en toetsen worden ook regelmatig ter ondertekening meegegeven.