Visie op zorgbeleid

Visie op zorgbegeleid

 

Preventie is cruciaal en remediëren werkt aanvullend. We houden rekening met de beginsituatie van elk kind om gefaseerd en planmatig een prioritaire doelstelling uit te werken.

We beogen dat alle kinderen zich goed voelen en werken aan een positief zelfbeeld via het aanmoedigen en positief stimuleren van kansarme kinderen. We bieden elk kind kansen op succeservaringen.

 

 

"Geef een kind een pluim en het kan vliegen”.

 

 

We maken gebruik van toetsen en tests, observaties en gesprekken om ons een beeld te vormen van de ontwikkeling van de kinderen, om conclusies te trekken en om interventies te plannen.

Eén van de hoofdbetrachtingen binnen onze school is kinderen voor te bereiden en te begeleiden in het talig functioneren op school en later in de maatschappij.

 

We gaan uit van de stelling “iedereen kan iets en niemand kan alles”

 

Voor meer info neem een kijkje op het delen van "zorg"