Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

We volgen het leerproces van uw kind op de voet :

 

 1. Aan de hand van de leerlingvolgtoetsen en het kindvolgsysteem :

 

De toetsen afgenomen tijdens de kleuterloopbaan van uw kind:

 

 • Midden derde kleuterklas afname Toeters (schoolrijpheid)
 • Einde van de derde kleuterklas afname Kontrabas (schoolrijpheid)
 • Extra zorgtoesten worden afgenomen indien een vaardigheid zich niet ontwikkeld zoals verwacht. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld over de mogelijkheden en tekorten van uw kind. We komen door de extra zorgtoesten met andere woorden te weten welke extra hulp uw kind nodig heeft.

 

De toetsen afgenomen tijdens de de lagere school van uw kind:

 

 • Eerste leerjaar

 

 • September
  • Brus 1 - minuuttoest ( technisch lezen van woorden)
 • AVI - toest ( technisch lezen van woorden)
 •  

  • Maart
   • Bel 0 (toest begrijpend lezen)

   

  • Juni
   • AVI - toest (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets (P. Goessert)
 • Taal signaleringstoets (P. Goessaert)
 •  

   

  • Tweede leerjaar

   

  • Oktober
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

  • November
   • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 • Screening naar welbevinden , betrokkenheid en competenties
 •  

  • Februari
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Maart
   • Bel 0 (toest begriipend lezen)

   

  • Mei
   • Screening naar welbevinden, betrokkenheid en competenties
 • VLOT - Toest lezen (functioneel lezen)
 •  

  • Juni
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

   

  • Derde leerjaar

   

  • Oktober
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

  • November
   • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 • Screening naar welbevinden, betrokkenheid en competenties
 •  

  • Februari
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Mei
   • Screening naar welbevinden, betrokkenheid en competenties
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Juni
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

   

  • Vierde leerjaar

   

  • Oktober
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 • VLOT - toest spreken
  • November
   • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 • Screening naar welbevinden , betrokkenheid en competenties
 •  

  • Februari
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Mei
   • screening naar welbevinden , betrokkenheid en competenties
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Juni
   • AVI-niveau (technisch lezen)
 • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

  • Vijfde en zesde leerjaar

  • Oktober
   • wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • taal signaleringstoets P. Goessaert
 • VLOT - Toest (functioneel lezen)
 •  

  • November
   • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 • Screening naar welbevinden , betrokkenheid en competentie
 •  

  • Februari
   • AVI-niveau (technisch lezen) voor zwakke lezers
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen
 •  

  • Mei
   • Screening naar welbevinden , betrokkenheid en competenties
 • VLOT / LEZEN ( functioneel lezen )
 •  

  • Juni
   • Wiskunde signaleringstoets P. Goessaert
 • Taal signaleringstoets P. Goessaert
 •  

  De zorgcoördinator neemt extra zorgtoetsen af indien nodig .

   

   

  1. Aan de hand van overleg en MDO’s

   

  De zorgcoördinator overlegt op regelmatige tijdstippen met de klasleerkracht van uw kind. Kleine problemen worden binnen de school besproken en aangepakt.

  De zorgco stelt nieuwe methodes voor of leent materiaal uit. Ze geeft tips die de klasleerkracht uitprobeert in de praktijk.

  Op MDO’s bespreken we de hardnekkige problemen samen met het CLB .

   

   

  1. Aan de hand van observaties en het individuele dossier

   

  De leerkracht observeert en noteert op regelmatige basis de gedragingen van uw kind. Deze info komt in het leerlingendossier