Peer Tutoring

Peer Tutoring

Doelstelling :

 

De belangrijkste doelstelling van het project peer tutoring is het bevorderen van de begrijpende leesvaardigheid van de leerlingen van het tweede leerjaar en vijfde leerjaar en het uitlokken van een actieve en enthousiaste leeshouding bij deze kinderen.

 

 

Doelgroep :

 

In dit project is gekozen voor een klasoverschrijdende vorm van peer tutoring, waarbij oudere leerlingen (tutors), jongere leerlingen (tutees) begeleiden bij begrijpend lezen.

 

 

Projectopzet :

 

Leerlingen uit het vijfde leerjaar begeleiden leerlingen uit het tweede leerjaar in een één-op-één situatie bij het begrijpend lezen. Voordat de tutoren beginnen krijgen ze van de leerkracht een begin- en een inhoudelijke training. De tweetallen blijven het hele schooljaar bij elkaar en de keuze van de koppels wordt gebaseerd op een aantal criteria.