Woordje uitleg over zorg

Woordje uitleg over zorg

Kinderen voelen zich goed op school als zij in een aangename sfeer

samen met vriendjes de leerstof vlot of met aangepaste zorg kunnen verwerven.

 

Om de ontwikkelingskansen van elk kind optimaal te stimuleren

moeten we aandachtig zijn voor een ontwikkelingsvertraging , leerachterstand,…

 

Ons zorgteam observeert alle kinderen en probeert steeds de leerproblematiek zo vlug mogelijk te melden . In overleg stellen we acties voor om het kind te helpen .

 

Als ouder draagt u uiteraard ook bij tot het creëren van een optimale

leersituatie .U ziet allicht nog vlugger de signalen van uw kind bij

problemen.

Indien u signalen , problemen i.v.m. uw kind wenst te bespreken , dan kan u steeds een afspraak maken via de agenda met de zorgco.

 

In functie van “Gelijke Kansen” decreet hebben wij op school ook GOK uren. Deze worden enthousiast ingevuld door Juf Sofie, Ineke, Debby en Leila. Zij begeleidt kinderen klasintern en klasextern. Zij coördineert samen met de zorgcoördinator de zorginitiatieven op school.>

 

Het eerste en het tweede leerjaar : LEESOUDERS

Onze leerlingen gaan wekelijks lezen bij leesouders. Dit gebeurt o.l.v. de Gok-juf en de klasleerkracht . De leerlingen lezen individueel of in kleine groepjes .

 

Het derde leerjaar : klasintern niveaulezen De klasjuf organiseert het niveaulezen in de klas . De leerlingen worden verdeeld in leesgroepjes op basis van hun AVI- niveau

 

Het vierde leerjaar : LEESMAATJES

Om het leesplezier te stimuleren gaan leerlingen van het 4de leerjaar verhaaltjes voorlezen aan onze kleuters uit de 3de kleuterklas

 

Aan de hand van gestandaardiseerde toetsen wordt de evolutie van elk kind in kaart gebracht en genoteerd in het LEERLINGVOLGYSTEEM

 

Om het technisch en begrijpend lezen te stimuleren wordt er vanaf schooljaar 2004-2005 gewerkt met de vorm van PEER TURORING .

Kinderen van het 4de leerjaar lezen met een leerling van het 1ste leerjaar (technisch lezen).

Kinderen van het 5de leerjaar lezen met een leerling van het 2de leerjaar (begrijpend lezen).

Kinderen van het 6de leerjaar lezen met een leerling van het 3de leerjaar (begrijpend lezen).

 

Vanaf de 2de kleuterklas wordt er gewerkt rond werkhouding en concentratie volgens DE METHODE VAN MEICHEMBAUM