Zorg+

Zorg+

KOM OP TIJD!

 

Op tijd komen is ook in de kleuterklas van groot belang.

Tijdens het eerste lesuur wordt immers de structuur aangeboden voor het verdere verloop van de dag. Het onthaal verloopt steeds volgens een vast patroon, kalenders en dagverloop komen aan bod en bieden de kleuters een houvast.

Kleuters hebben deze structuur ook nodig naar de lagere school toe. Daar zullen ze immers stilaan moeten leren om zelf dingen te structureren en te plannen.

Kleuters die te laat komen, hebben deze houvast gemist en weten niet wat er die dag allemaal zal gebeuren. Maar ook voor de andere kleuters en de juffen is het vervelend als er steeds kleuters te laat komen. Het onthaalmoment wordt verstoord, kleuters zijn afgeleid en de les valt in het water.

 

Vandaar : kom op tijd in het belang van uw kind!