Ons zorgteam

Ons zorgteam

Gedeelde zorg is betere zorg!


"Niemand kan alles, maar iedereen kan iets"


Zorgcoördinators


4/5 Juf Roselien : roselien.rappe@sovilvoorde.be


1/5 Juf Jorinde : jorinde.beeckman@sovilvoorde.be
Zorgteam kleuters


  Juf Leila : leila.bentajar@sovilvoorde.be


Juf Jorinde : jorinde.beeckman@sovilvoorde.be


 Juf Sabrina : sabrina.sermeus@sovilvoorde.be

(woensdag om de week en donderdag)Zorgteam lagere school


Juf Jessica : jessica.vanloo@sovilvoorde.be


Juf Frieda : frieda.debondt@sovilvoorde.be


Meester Filip : filip.wouters@sovilvoorde.be


Juf Jorinde : jorinde.beeckman@sovilvoorde.be