Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB

(Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

ONZE SCHOOL WERKT SAMEN MET  HET CLB - VILVOORDE - ZAVENTEM - TERVUREN


Centrum voor leerlingbegeleiding van het Stedelijk Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs


Hoofdzetel :

CLB GO! Vilvoorde

De Bavaylei 134 bus 2

1800 Vilvoorde.

Tel: 02/2514433

www.clbvilvoorde.be

e-mail :info@clbvilvoorde.be
Directie : Marjorie Carrein