Schoolcomité

Schoolcomité

Teneinde een doeltreffende samenwerking gezin - school te verwezenlijken in het kader van de gemeenschappelijke opvoedingstaak die beide partijen hebben ten overstaan van kinderen, bestaat er het schoolcomité. Deze maakt geen deel uit van de Nationale Confederatie der Ouderverenigingen en is samengesteld uit alle ouders - grootouders die wensen toe te treden. De vergaderingen gaan 3 keer per jaar door in de school.

De participatie van ouders komt tot uiting op het vlak van de uitbouw van de school door het moreel en materieel ondersteunen van activiteiten die door de school worden ingericht.

Op deze vergadering kunnen ouders ook terecht met vragen of suggesties met betrekking tot het schoolleven.

   


Voorzitter: Veerle De Backer

Secretaris: