Project - Gezonde voeding

Project : Propere en gezonde school!

Project : Mooimakers

www.mooimakers.be

Over Mooimakers en Vlaanderen Mooi


Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).


Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken. In 2017 riep de campagne op om te doen alsof je thuis bent en geen afval op de grond te gooien.


Net zoals elk jaar, organiseren we ook deze zomer een brede sensibiliserende campagne. Meer detail over de campagne van dit jaar vind je hier.

Actie Oktober

Operatie proper op de speelplaats