Home

Welkom op de Website van
SBS De Kastanjelaar!


SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN, SAMEN GROEIEN!


gebouw3
gebouw4
gebouw1
gebouw7
gebouw6
speeltuin1jpg
Speeltuin2

Onze school herstart!
wat betekent dat voor jou en je kind?

Wegens coronamaatregelen zijn de lessen opgeschort tot nader order.

De leerlingen krijgen pré-teaching via
Padlet en Google Classroom.

De communicatie naar ouders loopt via Gimme. 


Alle evenementen en uitstappen voor dit schooljaar zijn afgelast. 


Voor info kan u de school contacteren via mail. 

Organisatie van de vrije inschrijvingen start vanaf 29/05/2020 om 8.30 u

De vrije inschrijvingen gebeuren chronologisch en kunnen bijgevolg niet op afspraak omwille van de coronamaatregelen.


De vraag tot inschrijven kan dus niet fysiek op school georganiseerd worden.

Deze vraag tot inschrijven kan via volgende kanalen op school toekomen

  1. Via mail naar secretariaat.dekastanjelaar@sovilvoorde.be  met vermelding van uw contactgegevens, de naam en voornaam en geboortejaar van het kind.  De klas waarvoor u wil inschrijven.
  2. Via het Google formulier op de website: https://tinyurl.com/yd2qs7tn

       Het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt dus de   

       chronologie .

 
De ouder inlichten volgens chronologie

  • Indien er vrije plaatsen zijn, zal de leerling ingeschreven kunnen worden en meldt de school, via mail binnen de 4 kalenderdagen, dat de leerling er plaats heeft.

       Er worden afspraken gemaakt tussen de ouder en de 

       school om de inschrijving te voltooien.

  • Indien er geen vrije plaatsen zijn, zal de school via mail binnen de 4 kalenderdagen het document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ aan de ouders bezorgen

 

Afhandeling van de inschrijving

De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.

De inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend 

 

 

Voor de laatste update of voor meer toelichting bij het inschrijvingsrecht verwijzen naar onderstaande link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus

Vrije plaatsen per klas

Instapklas (° 2018)

12

1e kleuterklas (° 2017)

0

2e kleuterklas (°2016)

0

3e kleuterklas (°2015)

0

1e leerjaar

0

2e leerjaar

0

3e leerjaar

0

4e leerjaar

0

5e leerjaar

0

6e leerjaar

6


Copyright © De Kastanjelaar