Communicatie


Communicatie

01/07

Organisatie van de vrije inschrijvingen start vanaf 21 augustus

Beste ouders

 

We moeten nog steeds inschrijven op afstand (digitaal, per post of per mail) tijdens de vrije inschrijvingen ten gevolge van de coronamaatregelen.

 

Een aanvraag tot inschrijven kan terug vanaf 21 augustus via het Google formulier op de website:  https://tinyurl.com/yd2qs7tn

 

Omwille van de zomervakantie, van 1 juli tot en met 20 augustus, is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Aanvragen die tijdens de sluiting binnen komen, zullen dan ook niet verwerkt worden.

 

Het inschrijven op afstand zal gehanteerd blijven tot de overheid beslist dat scholen terug fysiek kunnen inschrijven.

 

We wensen jullie alvast een fijne, maar vooral gezonde vakantie toe vol warme zomerdagen.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Het schoolteam

sbs De Kastanjelaar

25/05

Organisatie van de vrije inschrijvingen start vanaf 29/05/2020 om 8.30 u

De vrije inschrijvingen gebeuren chronologisch en kunnen bijgevolg niet op afspraak omwille van de coronamaatregelen.


De vraag tot inschrijven kan dus niet fysiek op school georganiseerd worden.

Deze vraag tot inschrijven kan via volgende kanalen op school toekomen

  1. Via mail naar secretariaat.dekastanjelaar@sovilvoorde.be  met vermelding van uw contactgegevens, de naam en voornaam en geboortejaar van het kind.  De klas waarvoor u wil inschrijven.
  2. Via het Google formulier op de website: https://tinyurl.com/yd2qs7tn

       Het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt dus de   

       chronologie .

 
De ouder inlichten volgens chronologie

  • Indien er vrije plaatsen zijn, zal de leerling ingeschreven kunnen worden en meldt de school, via mail binnen de 4 kalenderdagen, dat de leerling er plaats heeft.

       Er worden afspraken gemaakt tussen de ouder en de 

       school om de inschrijving te voltooien.

  • Indien er geen vrije plaatsen zijn, zal de school via mail binnen de 4 kalenderdagen het document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ aan de ouders bezorgen

 

Afhandeling van de inschrijving

De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.

De inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend 

 

 

Voor de laatste update of voor meer toelichting bij het inschrijvingsrecht verwijzen naar onderstaande link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus


Vrije plaatsen per klas

Instapklas (° 2018)

12

1e kleuterklas (° 2017)

0

2e kleuterklas (°2016)

0

3e kleuterklas (°2015)

0

1e leerjaar

0

2e leerjaar

0

3e leerjaar

0

4e leerjaar

0

5e leerjaar

0

6e leerjaar

6